| | | | | |
| |

RAPORT FINAL DE ACTIVITATE:


REZULTATE 2010


Obiective
1.Implementarea si popularizarea  noilor modele tehnologice.
2.Urmarirea modului de reflectare a noilor tehnologii in calitatea produselor viti-vinicole si ineficientizarea exploatatiilor.
3.Monitorizarea tehnologiilor introduse si a modului de desfasurare a activitatii exploatatiilor viticole.

Activitati
Selectarea şi prezentarea modelelor tehnologice pretabile fiecărei zone în vederea unor demonstraţii comparative.
-Prezentarea rezultatelor în urma participării la stagiile de pregătire
-Prezentarea rezultatelor şi a impactului diverselor  dezbateri, mese rotunde în rândul viticultorilor si persoanelor interesate din zonele de referinta
-Prezentarea  impactului demonstraţiilor practice în rândul viticultorilor si persoanelor interesate din zonele de referinta
-Prezentarea cărţilor, manualelor şi diverselor materiale în care sunt înglobate rezultatele cercetării
-Prezentarea datelor privind însuşirile calitative ale produselor viniviticole rezultate ca urmare a implementării noilor tehnologii
-Prezentarea modului  in care produsele obtinute in urma noilor tehnologii  satisfac pretentiile consumatorilor
-Prezentarea  modului în care noile modele tehnologice se reflectă în eficienţa economică a exploataţiilor
-Prezentarea , popularizarea şi implementarea noilor modele tehnologice şi în alte plantaţii viticole din zonă în în vederea eficientizării activităţii.
-Prezentarea modului în care modelele tehnologice se aplică secvenţial în zonele respective (aceasta se va continua şi în anii următori)