| | | | | |

REZUMAT

     Proiectul propune elaborarea unor tehnologii performante pentru fiecare zona viticola din vestul Romaniei in corelatie cu conditiile climatice specifice, resursele pedologice, sortimentele varietale si principiile viticulturii durabile.
     Datorita schimbărilor climatice din ultimul timp se impune o reanalizare a impactului acestor schimbări asupra tehnologiilor pentru fiecare zona viticola in parte.
Ţinând cont de aceste schimbări se vor analiza tehnologii de cultura standard practicate in zonele viticole Recaş, Buziaş si Miniş si vom propune in paralel tehnologii noi performante compatibile cu sortimentul aflat in cultura si cu principiile viticulturii durabile.
     Prin analiza comparativa a rezultatelor, urmărind secvenţial fiecare tehnologie de cultura (clasica si nou propusa) va reieşi impactul pozitiv sau negativ a fiecărei verigi tehnologice asupra producţiei.
     Selectând plusurile si eliminând minusurile din tehnologiile de cultura vom elabora pentru fiecare zona viticola amintita tehnologii performante durabile de cultura adecvate fiecărui soi care sa permită obţinerea de produse viti-vinicole de calitate, autentice, tipice fiecărei zone, capabile sa facă fata mediului concurenţial tot mai acerb de pe piaţa mondiala a produselor obţinute.
     Aceste tehnologii vor contribui la eficientizarea exploataţiilor viticole care cu mici excepţii au o activitate economica neperformanta in conjunctura actuala.
     Având in vedere cele menţionate, membrii colectivului de cercetare vor identifica elementele cu impact negativ asupra exploataţiilor viticole, vor diminua impactul acestor elemente prin tehnologii alternative in cadrul cărora vor organiza experienţe cu secvenţe tehnologice noi (întreţinerea sustenabila a solului, protecţia integrata a plantaţiilor, punerea in valoare  a noi surse de germoplasma strict necesare pentru obţinerea de produse vitivinicole tipice autentice).

Prezentarea proiectului