| | | | | |
ENGLISH

Contract de cercetare
NR CONTRACT: 355 / 01.10.2007
COD CNCSIS: ID_1128
Facultatea de Horticultură
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA


TITLUL GRANTULUI:

ELABORAREA UNOR MODELE DE TEHNOLOGII VITICOLE PERFORMANTE, ÎN CONCORDANTA CU CONDITIILE PEDOCLIMATICE, SORTIMENTELE VARIETALE ŞI PRINCIPIILE VITICULTURII DURABILE

Director proiect: Prof.univ.dr. Alin Dobrei


VALOAREA CONTRACTULUI
     Valoarea Contractului este de 700.000 lei, reprezentând suma totală alocată proiectului de la bugetul de stat, din care pentru anul bugetar:

ANUL

TOTAL(lei)

2007

70.000

2008

215.000

2009

215.000

2010

200.000